Poděkování partnerům

Chceme touto cestou poděkovat všem partnerům, kteří v tomto roce podpořili naší pravidelnou činnost s dětmi a mládeží.

Děkujeme naší střešní organizaci Asociace turistických oddílů mládeže za organizační a finanční podporu naší činnosti.
Děkujeme Libereckému kraji za podporu z Programu volnočasových aktivit a Programu podpora preventivních a léčebných projektů.
Děkujeme Statutárnímu městu Liberec za popdoru z Programu Ekologie a zeleň.
Děkujeme společnosti RAVY CZ a.s. za podporu související s dopravou na letní tábor a poskytnutí výrobků této společnosti.

Děkujeme společnosti ZAPA beton a.s., Betonárka Liberec za poskytnutí daru 50 ks reflexních vest.
Děkujeme radnímu Libereckému kraje Danu Ramzerovi za převzetí záštity nad pořádáním letního tábora.